News

June 8-9 2016

 

Sesiunea de Comunic?ri ?tiin?ifice Studen?e?ti

Domeniul: Calculatoare si Tehnologia Informa?iei

 

Sesiunea de Comunic?ri ?tiin?ifice Studen?e?ti (SCSS) este o manifestare de tradi?ie în cadrul Universit??ii Politehnica din Timi?oara, Facultatatea de Automatic? ?i Calculatoare, Departamentul Calculatoare ?i Tehnologia Informa?iei.